Atık Berterafı

Pozitif Atık
Pozitif Atık Yönetimi
Atık Berterafı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi, Kurulması ve İşletilmesi

Atıksu Atırma; Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçına atıksu arıtma adı verilmektedir. Atıksuyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık göstermektedir. Bu kapsamda firmamız işletmelerden oluşan atıksuyun karakteristiğine göre ve istenen çıkış suyu kalitesine göre kurulacak olan atıksu arıtma tesisinde kullanılacak ekipmanlara, kimyasallara, arıtma yöntemlerine karar vermekte, projelendirmekte ve inşaat aşaması dahil kurulumunu yapmakta, işletmektedir. Firmamızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay genelgesinde belirtilen koşullar kapsamında proje koordinatörü mevcuttur.

Firmamız, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları rdf (alternatif yakıt) hazırlama ve yakma işlemini gerçekleştirmektedir.
Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!