Düzenli Depolama Tesisi

Pozitif Atık Yönetmi
Düzenli Depolama Tesisi
Düzenli Depolama Tesisi Projelendirilmesi ve Uygulaması

Katı atıkların bertarafı için değişik teknolojiler (yakma, kompost vb.) kullanılsa da, sonuçta bir miktar atığın nihaî olarak depolanması gerekmektedir. Gerek bu şekildeki ve gerekse diğer atıkların nihaî bertarafı amacıyla düzenli depolama alanları hazırlanmakta ve kullanılmaktadır. Yeterli büyüklükte ve uygun alanlar bulunduğu durumlarda kullanılan düzenli depolama yönteminde, çevreye olan olumsuz etkiler en aza indirilirken, atıkların kontrol altında ayrışarak inert ve kararlı maddelere dönüşümü sağlanır. Evsel katı atıkların bertarafında en ekonomik ve en basit yöntem düzenli depolamadır. Düzenli depo sahalarının inşa edilmesindeki amaç; yeraltı ve yüzey sularının kalitesinin korunması, hava kalitesinin korunması ve gaz toplama amaçlı sistemler ile enerji kazanma, depo sahasının etkili ve uzun süreli kullanımı ve depolama sona erdiğinde sahanın değerlendirilmesidir. Atıkların Düzenli Depolanması Dair Yönetmelik kapsamında düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin genelge doğrultusunda projelerimiz hazırlanmaktadır.

Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!