Atık Yönetimi

Pozitif Atık Yönetmi
Atık Yönetimi
Atık yönetiminde firmaların bünyesinde oluşan atıkların yönetimi konusunda mevzuata uygun şekilde davranmaları için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Entegre atık yönetimi Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.
Saha içi entegre atık yönetimi atık üreticisi tesislerde oluşan tüm atıkların tek bir firma tarfından toplanlanmasıdır.Atıklar atık üreticisi firmanın geçici atık depolama alanlarında atık türlerine göre ayrılarak depolanır ve türlerine göre geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilir. Atık yönetim işlemleri ve taşıma işlemleri tek bir elden POZİTİF ATIK YÖNETİMİ tarafından gerçekleştirilmektedir.


Saha içi Entegre atık Yönetim Hizmetlerimiz;
-Atık yönetimi konusunda kalifiye personel istihdamı
-Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, gerekse tüm personele atık yönetimi konusunda eğitim verilmesi
-Üretim sahasında atıkların ayrıştırılması ve toplanması
-Ayrıştırıln atıkların  firma içerisindeki geçici depolama alanlarına getirilmesi
-Atık sahasının düzeninin sağlanması
-Atıkların lisanslı araçlar ile taşınması ve saha içi saha dışı lojistik operasyonların düzenlenmesi
-Atık kayıtlarının tutularak, atık üreticisi firmaya raporlanması
-Atıkların lisanslı geri kazanım,geri dönüşüm veya bertarafının sağlanması. 

TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI
Tesislerde oluşan ve tehlikeli maddeler içeren standart dışı ürünler, niteliği bozulmuş olan maddeler, aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler, endüstriyel proses kalıntıları ve bu kategoriler dışında kalan fakat üretici tarafından atık olarak kabul edilen maddeler endüstriyel kaynaklı tehlikeli atık olarak tanımlanır. 
Diğer bir kuruluşumuz olan Ambalaj Atıkları Depolama Taşıma Ve Geri Dönüşüm Ve Temizlik Hizmetleri Ticareti – Selami Engin olarak  Ankara ve Bolu tesislerimizde hizmet vermekteyiz.

TEHLiKESiZ ATIK GERi KAZANIMI

Endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmemiş kod ile geri kazanım faaliyeti gerçekleştirilmektedir.Endüstrinin birçok alanında kullanılan filtre, plastik, cam, ahşap, metal ve kompozit
malzemenin endüstride ikincil ürün olarak kullanılması hedeflenmiştir.

Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!