Kirlenmiş Alanların Islahı

Pozitif Atık Yönetmi
Kirlenmiş Alanların Islahı
Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denir. Toprak kirliliği, bilindiği gibi temizlenmesi en zor, bazense hiç mümkün olmayan tehlikeli bir ortam yaratır.

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Uygulamalar

Bir işletmenin “şüpheli saha” olarak nitelendirilmesinden sonra  tüm süreci Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine göre takip edip, gerekli uygulamaları deneyimli personellerimizle gerçekleştirmekteyiz.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği Kapsaminda Sürdürdüğümüz Çalişmalarimiz;
Saha Örnekleme ve Analiz Planı, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ve Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporunun hazırlanması.
Sondaj çalışmalarının yapılması, gözlem kuyularının açılması ve kurulması
Numune alma süreçlerinin organize edilmesi
Sludge Test ve PID ölçümleri gibi saha ölçümlerinin yapılması
Jeolojik çalışmaların  yapması
Sahaya Özgü Risk Değerlendirilmesinin yapılması
Temizlenmesi Gereken Sahalar için Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi
.Toprak kirliliği seviyesi ilerledikçe, canlıların yaşam alanları zaman içinde yok olma noktasına gelebilir. Faaliyet sahasındaki kirliliğin tespit edilmesi, ölçülmesi, olası kirliliğin ve kirlilik kaynağının kontrol altına alınması için üst düzey bilimsel ve teknolojik yöntemlerle en uygun ve kaliteli çözümleri sunmaktayız.

Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.

Endüstri devriminin hızlanması ile bölgeler üzerinde şu değişimler hızla meydana gelmiştir.

• Bitki örtüsünün kalkması
• Arazilerin yanlış kullanıma açılması
• Ararsal yayılmalarının hızlanması
• Erozyonun hızlanması
• Flora ve faunada hızlı değişimler

Kirlenmiş saha veya tesis: Şüpheli sahalar arasında yer alan, bu Yönetmelikte öngörülen Birinci Aşama Değerlendirme veya İkinci Aşama Değerlendirme sonucunda, mevcut toprak kullanımı veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, insan ve çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen sahayı veya tesisi,

Kirlenmiş toprak: Bu Yönetmelikte öngörülen birinci aşama değerlendirme veya ikinci aşama değerlendirme sonucunda, mevcut toprak kullanımı veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, bünyesinde insan ve çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen toprağı,

Kirlilik gösterge parametreleri (KGP): Şüpheli sahada kirliliğin mevcudiyetine yönelik muhtemel belirsizlikleri gidermek ve birinci aşama değerlendirme sürecinde alınacak kararın güvenilirliğini artırmak amacıyla toprak ve gerekli durumlarda su ve gaz numunelerinde ölçülen ve Ek-2, Tablo 1 ve 2’de listelenen parametreleri,

Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda veya tehlikeli atıkların mevzuata aykırı şekilde yukarıdaki faaliyetlere konu olması sonucunda ya da sanayi tesislerindeki çeşitli tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmaları ve nakledilmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar veya afetler sonucunda oluşan döküntü veya sızıntı ve benzeri gibi noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak kirliliğini,

Temizleme: Yedinci bölümde öngörülen faaliyetler yürütülerek, risk değerlendirme yoluyla tahmin edilen insan sağlığı ve çevresel risk düzeyinin kontrol edilmesi veya azaltılması, meydana gelecek olan olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla bu Yönetmelik kapsamında temizlenmesi gereken kirlenmiş saha olarak tanımlanan sahalarda gerçekleştirilen iyileştirmesi.

Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!