Çevre Danışmanlığı

Pozitif Atık Yönetmi
Çevre Danışmanlığı
Çevre Danışmanlığı

Firmamız, “Çevre Kanunu Gereğince Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından belgelendirilmiş 7 Çevre Görevlisi’nden oluşan kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir. Firmamız, ilgili yönetmelik kapsamında firmaların yükümlülüklerini yerine getirerek Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine istinaden danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
• Çevre Görevlisi İstihdamı

Çevre İzinleri

• Emisyon İzni
• Gürültü Kontrolü İzni
• Atık Su Deşarjı İzni
• Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
• Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları

• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşletme Lisansı
• Arındırma Lisansı

Diğerleri

• Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
• Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
• Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlama
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
• Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Kanal Bağlantı Ruhsatlarının Alınması
• Çevresel Risk Analizi

Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!